Χρονια Ημικρανια

Τι είναι;

Αυτή είναι μια ημικρανία που συνεχίζεται για αρκετό χρονικό διάστημα και οι κρίσεις της έχουν γίνει πολύ συχνές. Οι κεφαλαλγίες είναι παρούσες τουλάχιστον το μισό χρονικό διάστημα ή και περισσότερο (ο ασθενής πάσχει από κεφαλαλγίες για περισσότερες από 14 ημέρες το μήνα).

Cefaly;

Έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά του στις επεισοδιακές ημικρανίες. Για τις χρόνιες ημικρανίες, δεν είμαστε ακόμη εντελώς σίγουροι – ωστόσο, πολλοί ασθενείς είναι ικανοποιημένοι με την αποτελεσματικότητα της συσκευής Cefaly. Ειδικά με την βοήθεια που φέρνει στην μείωση της κατανάλωσης φαρμάκων.

Όφελος;

Πιθανή βελτίωση για ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των περιπτώσεων.