Προσθια Κεφαλαλγια Τυπου Τασης

Τι είναι;

Πόνος συσφιγκτικού ή πιεστικού χαρακτήρα, συχνά περιγράφεται σαν μια ζώνη που εντοπίζεται στα αριστερά και τα δεξιά του πρόσθιου τμήματος του κρανίου. Οι πρόσθιες κεφαλαλγίες τύπου τάσης δεν επιδεινώνονται με την σωματική δραστηριότητα και ούτε συνοδεύονται από εμέτους ή οπτικές διαταραχές.

Cefaly;

Η βασική ένδειξη της συσκευής Cefaly είναι η ημικρανία, εντούτοις υπάρχουν δεδομένα που υποδεικνύουν ότι μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για ορισμένους ασθενείς που έχουν μετωπιαίες κεφαλαλγίες τύπου τάσης.

Όφελος;

Σημαντική βελτίωση για ποσοστό μεγαλύτερο του 50% όλων των περιπτώσεων.